Ubezpieczenie szpitalne Lux Med

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED Pełna Opieka jest pierwszą na rynku polisą „All risk”. Obejmuje całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia.

Wylicz miesięczną cenę pakietu

Kalkulator podaje uśrednioną cenę. Dokładna cena zostanie podana podczas wywiadu medycznego

lat
Indywidualny232 zł
Partnerski220 zł
Rodzinny215 zł

Czym jest ubezpieczenie szpitalne

Leczenie w prywatnych placówkach szpitalnych

Obejmuje całość opieki – od diagnostyki, przez leczenie planowe, pomoc doraźną

Operacje i zabiegi, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia

To realna pomoc medyczna, wtedy, gdy klient najbardziej jej potrzebuje

To przeprowadzenie pacjenta przez skomplikowany proces zapisu do szpitala

Skoordynowanie całego procesu leczenia – umówienie na kwalifikację do zabiegu oraz wizyty kontrolne

Co zawiera ubezpieczenie szpitalne

Leczenie planowe

Do 3 dni od zgłoszenia otrzymania skierowania, Koordynator Opieki Szpitalnej przesyła harmonogram leczenia, gdzie jest przedstawiona propozycja szpitali, lekarzy i terminów i to klient wybiera najlepszą dla siebie opcję

Szeroki zakres leczenia szpitalnego: ortopedia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ginekologia, laryngologia, urologia, okulistyka, neurochirurgia kręgosłupa, onkologia, kardiologia inwazyjna (planowa)

Brak limitów usług i sumy ubezpieczenia

Zabiegi w szpitalach o podwyższonym standardzie z najnowocześniejszym sprzętem.

Przed każdym leczeniem planowym umawiana jest konsultacja kwalifikująca do zabiegu, z lekarzem przeprowadzającym ten zabieg.

Rehabilitacja po zabiegach

Opieka doraźna – leczenie pilne (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań)

Zakres:

interna

pediatria

Transport medyczny:

medyczny (karetka),

sanitarny (np. taxi na nasz koszt)

Koordynator opieki szpitalnej

Opiekun pacjenta na każdym etapie diagnozy i leczenia. Do 3 dni przedstawia plan leczenia: szpitale i lekarzy z imienia i nazwiska, którzy mogą przeprowadzić zabieg planowy. To on jest odpowiedzialny za przygotowanie Państwa do badań i zadbanie o to, by leczenie odbyło się w dogodnym dla Państwa terminie. Dodatkowo zajmuje się Państwem w samym szpitalu jak i po wypisaniu, organizując wizyty kontrolne i będąc z Państwem w stałym kontakcie telefonicznym.

Szpitalny przegląd zdrowia

Co 2 lata, w sytuacji nie korzystania ze świadczeń szpitalnych

Jednodniowy przegląd zdrowia w warunkach szpitalnych, gdzie zapewniamy opiekę i posiłek (dostosowany do diety) w trakcie

Zakres badań dopasowany do grupy wiekowej (od 18 r.ż.)

Zakres leczenia szpitalnego

Ortopedia

Chirurgia ogólna

Chirurgia naczyniowa

Ginekologia

Laryngologia

Urologia

Okulistyka

Neurologia kręgosłupa

Onkologia

Kardiologia inwazyjna

Diagnostyka i leczenie w ramach oddziału zachowawczego

Wykaz szpitali dostępnych w ramach ubezpieczenia szpitalnego

Dostęp do 70 szpitali własnych i partnerskich w 13 miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Toruń, Bełchatów, Katowice, Szczecin, Wrocław, Gdańsk, Zabrze.

Pobierz listę miast w formie PDF

Wylicz miesięczną cenę pakietu

Kalkulator podaje uśrednioną cenę. Dokładna cena zostanie podana podczas wywiadu medycznego

lat
Indywidualny232 zł
Partnerski220 zł
Rodzinny215 zł


Najczęściej zadawane pytania

Obejmuje ono cały proces leczenia, w skład którego wchodzą zabiegi planowe i pilne, opieka pooperacyjna, rehabilitacja poszpitalna oraz opieka psychologa w onkologii.

W ramach ubezpieczenia jesteś w kontakcie z Koordynatorem Opieki Szpitalnej, który przeprowadzi Cię przez każdy etap leczenia. Otrzymasz także dostęp do szpitalnego przeglądu stanu zdrowia, jeśli nie skorzystasz z usług opieki szpitalnej w ciągu 2 lat od zakupu ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wariantów Ubezpieczenia Szpitalnego LUX MED. – Pełna Opieka znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)

Koordynator Opieki Szpitalnej (KOS) będzie Ci towarzyszył podczas korzystania z ubezpieczenia szpitalnego:

 • koordynacja leczenia – pomoc podczas umawiania badań, przyjęcia do szpitala, umawiania wizyt kontrolnych,
 • dopilnowanie formalności i informowanie o kolejnych krokach,
 • organizacja transportu medycznego w przypadku konieczności,
 • umożliwienie pobytu Twoich bliskich w szpitalu w razie konieczności,
 • kontaktowanie się z osobami wskazanymi przez Ciebie i przekazywanie im informacji,
 • organizacja wypisu ze szpitala

Ubezpieczyć możesz ubezpieczyć siebie, ale również swojego partnera i dziecko (niepełnoletnie, a także powyżej 18 roku życia).

Realizacja świadczenia rozpocznie się w ciągu maksymalnie 30 dni. Dołożymy wszelkich starań, aby ten czas był krótszy.

Karencja to okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, podczas którego ochrona jest ograniczona lub nie jest realizowana. Karencja może trwać:

 • 3 miesiące – w przypadku hospitalizacji planowych,
 • 10 miesięcy – dla wysokospecjalistycznych metod leczenia i diagnostyki oraz opieki położniczo-neonatologiczne.

Po upływie tego czasu, ubezpieczenie zacznie w pełni działać i będziesz mógł korzystać z pełnego zakresu ochrony.

Karencja nie obowiązuje:

 • jeśli mają miejsce zdarzenia będące wynikiem nieszczęśliwego wypadku,
 • przy koordynacji opieki szpitalnej,
 • przy opiece doraźnej i hospitalizacji pilnej
 • przy kontynuacji okresu ochrony w ramach przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne roczne okresy

Pre-existing to wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie do stanów chorobowych, jeśli miały one miejsce przed okresem obowiązywania obecnej ochrony. Oznacza to, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy od początku trwania opieki szpitalnej nie będzie realizowane świadczenie, jeśli byłoby następstwem:

 • wypadków/urazów, które miały wcześniej miejsce lub były leczone
 • chorób rozpoznanych lub leczonych,
 • objawów chorobowych, które pojawiły się lub przyczyn ich powstania, o których wiadomo było w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ochrony.

Wysokość składki uzależniona jest od stanu zdrowia, wieku, przeprowadzonej przez LUX MED oceny ryzyka oraz wariantu wybranego ubezpieczenia (dostępny jest indywidualny, partnerski oraz rodzinny).

Ubezpieczenie kupisz kontaktując się z nami telefonicznie: 22 350 70 13 lub mailowo biuro@pakietymedyczne.pl

Pakiet medyczny – umożliwia dostęp do świadczeń ambulatoryjnych – czyli konsultacje u specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, badania diagnostyczne, prowadzenie ciąży, wizyty domowe.

Ubezpieczenie szpitalne – obejmuje pełną prywatną opiekę medyczną w wyspecjalizowanych szpitalach Grupy LUX MED lub w placówkach współpracujących.

Dokumenty do pobrania

Lub

Potrzebujesz pomocy przy wyborze pakietu?
Zadzwoń lub zostaw kontakt do siebie.