Najczęściej zadawane pytania

Aktywacja pakietu medycznego następuję 1. dnia kolejnego miesiąca.

Lista placówek Lux Med oraz placówek współpracujących z Lux Med znajduje się TUTAJ.
Posiadając pakiet medyczny, można korzystać z placówek na terenie całego kraju.

Im droższy pakiet, tym szerszy jest zakres jego usług medycznych, badań, zabiegów oraz większa jest ilość specjalistów.

Przedstawione ceny są cenami za cały pakiet, w skład którego wchodzą wszystkie korzystające osoby. Przykładowo: kwota 389 zł/mies. za pakiet medyczny rodzinny jest całkowitą miesięczną ceną za pakiet, z którego korzysta rodzina.

Pierwsza płatność, która ma miejsce po złożeniu zamówienia, jest płatnością za pierwszy miesiąc działania pakietu medycznego. Kolejnych płatności należy dokonywać do 20. dnia miesiąca za kolejny miesiąc.
Przykład: do 20 marca należy opłacić kolejny miesiąc – kwiecień. Do 20 kwietnia należy opłacić maj. Do 20 maja – czerwiec itd.

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Zmiana pakietu,  możliwa jest dwa razy w 12-miesięcznym okresie trwania umowy. Zmiany można dokonywać na pakiet wyższy lub niższy i zaczyna ona obowiązywać od 1. dnia kolejnego miesiąca. Zmiana pakietu oznacza także zmianę jego ceny wg cennika widocznego na naszej stronie internetowej.

Aby zmienić pakiet, należy poinformować nas o tym e-mailowo biuro@pakietymedyczne.pl

Pakiety indywidualne są skierowane tylko do osób powyżej 18 r.ż. Dziecko może korzystać z pakietu partnerskiego lub rodzinnego, w którym musi być minimum jedna dorosła osoba.

Z pakietu rodzinnego może korzystać jedna lub dwie dorosłe osoby (małżeństwo/partnerzy) oraz dzieci do 25 roku życia (bez limitu).

Jest możliwe zgłoszenie w pakiecie partnerskim lub rodzinnym kolejnego członka rodziny.
Zmiana członka rodziny, który jest objęty opieką jest możliwa na pisemne zgłoszenie Klienta.

Czas oczekiwania na wizyty/badania opisany jest w Standardach dostępności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi TUTAJ.

Prywatną opieką medyczną może zostać objęta każda osoba w wieku od 18. do 64. roku życia. W pakietach partnerskim lub rodzinnym z prywatnej opieki medycznej może korzystać także dziecko do 25. roku życia.

Podczas wizyty lekarskiej Klient zostaje poproszony o okazanie dowodu osobistego, w celu potwierdzenia tożsamości.

Portal Pacjenta jest nowoczesną platformą internetową przygotowaną dla Klientów posiadających pakiet opieki medycznej LUX MED. Portal jest bardzo funkcjonalny, np.: Klient może dokonać rezerwacji wizyty oraz sprawdzić wyniki badań.

Aby zalogować się do Portalu Pacjenta należy zarejestrować konto na stronie https://portalpacjenta.luxmed.pl/PatientPortal/Users/Account/Create

W celu uzyskania loginu oraz hasła, należy się skontaktować z Infolinią LUX MED: 22 33 22 888 (z telefonów komórkowych) lub osobiście zgłosić do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

Do pełnego wykorzystania aplikacji będzie potrzebne konto 2 poziomu do Portalu Pacjenta. Zgodnie z regulaminem: dostęp do drugiego poziomu – pełnej aktywacji konta (uprawniającego do umawiania i odwoływania wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych i odbytych wizyt z okresu ostatniego roku w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu wystawionych skierowań, które nie mają przypisanego terminu wizyty placówkach Grupy LUX MED, korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w systemie e-rezerwacji). W tym celu należy osobiście zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

Krok 1 – pierwszy poziom aktywacji konta (uprawnia do umówienia i odwołania 5 wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych wizyt oraz ich odwołania) można uzyskać on-line wybierając w zakładce e-rezerwacja link „załóż konto”. System poprosi o wprowadzenie danych – imienia i nazwiska, pesel, numeru telefonu komórkowego. UWAGA! wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi podanymi podczas zakupu pakietu medycznego . Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „załóż”.

Krok 2 – drugi poziom – pełna aktywacja konta (uprawnia do umawiania i odwoływania wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych i odbytych wizyt z okresu ostatniego roku w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu wystawionych skierowań, które nie mają przypisanego terminu wizyty placówkach Grupy LUX MED, korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w systemie e-rezerwacji) W tym celu należy osobiście zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

W przypadku problemów z logowaniem lub utraty hasła, należy skontaktować się z Infolinią LUX MED: 22 33 22 888 (z telefonów komórkowych) lub osobiście zgłosić do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

Tak, w przypadku założonego w przeszłości konta na Portalu Pacjenta, można z niego korzystać posiadając Pakiet Medyczny. Logowanie odbywa się na te same dane, a na koncie jest dostęp do historii badań.

Poprzez ogólnopolską Infolinię (22) 33-22-888 we wszystkich przychodniach LUX MED na terenie całej Polski oraz Portal Pacjenta, który dostępny jest na stronie www.luxmed.pl

Wykaz dostępnych przychodni w danej lokalizacji dostępny jest na „Portalu Pacjenta” w zakładce „Placówki”.

Nie. Pakiety Grupy LUX MED uprawniają do korzystania z opieki medycznej wyłącznie na terenie Polski.

Przyjdź do placówki 10-15 minut przed umówioną wizytą i potwierdź ją: odpowiadając „TAK” na SMS (dostaniesz go 15 minut przed wizytą).
Pamiętaj o przygotowaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem (możesz być poproszony o okazanie go w gabinecie).
W placówkach partnerskich Grupy LUX MED możesz być poproszony dodatkowo o okazanie Karty Pacjenta (plastikowej) lub e-Karty Pacjenta (w wersji elektronicznej na swoim urządzeniu mobilnym lub wydrukowanej), którą znajdziesz na Portalu Pacjenta.

W ramach kontynuacji leczenia u lekarza LUX MED możesz zamówić receptę za pośrednictwem:

  • Portalu Pacjenta w zakładce Recepty – Zamów receptę,
  • Infolinii (22) 33 22 888,
  • Recepcji.

Po wypisaniu recepty otrzymasz SMS z informacją o wystawieniu recepty przez lekarza.
Możliwość zamawiania recept dotyczy leków, które wcześniej już były przepisane przez lekarza LUX MED.

Ilość dzieci w pakiecie rodzinnym jest nieograniczona.

Nie ma takiej potrzeby, przychodnie własne LUX MED są połączone jednym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej i dane wprowadzane np. w gabinecie w Warszawie są widoczne np. w gabinecie w Krakowie lub w jakiejkolwiek innej przychodni LUX MED.

Identyfikacja pacjenta LUX MED i weryfikacja jego zakresu pakietu medycznego w przychodniach współpracujących odbywa się on-line. Przychodnie w ciągu około 20-30 sekund mogą sprawdzić czy dana osoba jest pacjentem LUX MED i jaki ma zakres pakietu medycznego.

Nie udzielamy takich informacji – ocena pracy lekarza przez pacjentów ma zawsze charakter subiektywny i bardzo często jest radykalnie różna w zależności od indywidualnej opinii danego pacjenta.

Umowy indywidualne zawierane są elektronicznie za pośrednictwem strony
www.pakietymedyczne.pl. Wyrażenie zgody na zakup pakietu medycznego jest równoznaczne z zawarciem umowy. Na wskazany adres-email wysyłane są wszystkie informacje związane z umową oraz dokonaniem pierwszej płatności za wybrany okres płatności (miesięczny, półroczny, roczny).

Płatności dokonywane są szybkim i bezpiecznym przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem platformy PayU lub przelewem tradycyjnym na konto wskazane w wiadomości potwierdzającej zamówienie i wysłane na Państwa adres mailowy tuż po zawarciu umowy.

Przelewem tradycyjnym na konto wskazane w wiadomości potwierdzającej zamówienie, wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zakupu. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Tak. Korzystanie z usług możliwe po okazaniu w recepcji przychodni, bezpośrednio przed wizytą, dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dostępności świadczenia w terminach wskazanych w Standardach Dostępności w placówkach własnych LUX MED i placówkach współpracujących Klient nabywa prawo do skorzystania z Refundacji. Ustalenie prawa do refundacji będzie odbywało się po uprzednim skontaktowaniu się Klienta z infolinią LUX MED, w celu dokonania weryfikacji dostępności usług. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Refundacji zamieszczonym TUTAJ.