Standardy dostępności w placówkach LUX MED

Planowe wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu:
• internisty
• lekarza rodzinnego
• pediatry
realizowane są w czasie do 24 godzin (z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
• ginekologa
• chirurga
realizowane są w czasie do 48 godzin (do 2 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
• okulisty
• ortopedy
• laryngologa
oraz planowe badania:
• RTG
realizowane są w czasie do 72 godzin (do 3 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt)

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
• kardiologa
• pulmonologa
• neurologa
• dermatologa
oraz planowe badania:
• USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego)
• mammografia
realizowane są w czasie do 120 godzin (do 5 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
• alergologa
• chirurga naczyniowego
• specjalisty chorób zakaźnych
• diabetologa
• endokrynologa
• gastroenterologa
• nefrologa
• neurochirurga
• onkologa
• psychiatry
• urologa
oraz planowe badania:
• tomografia komputerowa
• biopsje
• densytometria
• EKG wysiłkowe
realizowane są w czasie do 168 godzin (do 7 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u specjalistów:
• ginekologa endokrynologa
• hematologa
• hepatologa
• psychologa
• foniatry
• stomatologa
• lekarzy specjalności niewymienionych powyżej
• konsultacje profesorskie
oraz planowe badania:
• USG specjalistyczne (transrektalne, transwaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne)
• rezonans magnetyczny
• endoskopia przewodu pokarmowego
realizowane są w czasie do 240 godzin (do 10 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Dyżur urazowy w Warszawie w przypadku nagłych zachorowań. Dzienny dyżur chirurgiczno-ortopedyczny wraz ze standardową diagnostyką.

Pediatria – wizyta planowa u lekarza pediatry w przypadku dzieci chorych w przeciągu 24 godzin. W przypadku wizyty profilaktycznej do 3 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).
Planowe wizyty u:
• chirurga dziecięcego
• neurologa dziecięcego
• okulisty dziecięcego
• ortopedy dziecięcego

realizowane są bez skierowania w przeciągu 10 dni roboczych (z wyłączeniem niedziel i świąt).
Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza pediatry LUX MED i będą realizowane również w przeciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).

Planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego. Oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia.
Pilna wizyta u lekarza internisty/lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry, podyktowana nagłym lub szybko postępującym pogorszeniem stanu zdrowia, realizowana jest do 12 godzin.
Pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z autorytetami w danej dziedzinie i/lub członkami Rady Naukowej. Pacjent informowany jest przez lekarza o nieprawidłowych wynikach badań.
Wizyta domowa jest realizowana w ciągu 6 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora. W przeciwnym razie zmiany są konsultowane z Pacjentem.

Standardy dostępności w placówkach współpracujących

Planowa wizyta u lekarzy pierwszego kontaktu:
• Internisty
• Lekarza rodzinnego
• Pediatra
realizowana jest do 24 godzin (w dniach od poniedziałku do piątku).
• Ginekolog
• Chirurg
• Okulista
• Ortopeda
• Laryngolog
• RTG
realizowana jest do 72 godzin (3 dni roboczych).(od poniedziałku do piątku).

Planowa wizyta u lekarzy specjalistów oraz badań
• Kardiolog
• Dermatolog
• Pulmonolog
• USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego) • Neurolog
• Mammografia
realizowana jest do 120 godzin (5 dni roboczych).(od poniedziałku do piątku).

Planowa wizyta u lekarzy specjalistów oraz planowe badania:
• Alergolog
• Chirurg naczyniowy
• Specjalista chorób zakaźnych
• Diabetolog
• Endokrynolog
• Gastroenterolog
• Nefrolog
• Neurochirurg
• Onkolog
• Psychiatra
• Urolog
• Tomografia Komputerowa
• EKG wysiłkowe
• Biopsje
• Densytometria
realizowane są do 168 godzin (7 dni roboczych) (od poniedziałku do piątku).

Planowa wizyta u lekarzy specjalistów:
• Ginekolog Endokrynolog
• USG specjalistyczne (transrektalne, transvaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne)
• Rezonans Magnetyczny
• Endoskopia przewodu pokarmowego
• Psycholog
• Konsultacje profesorskie
• Oraz wszelkie pozostałe specjalności
realizowana jest do 240 godzin (10 dni roboczych) (od poniedziałku do piątku).

W zależności od uwarunkowań lokalnych, okres oczekiwania na wizytę w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu, ale nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.