Rehabilitacja medyczna dla dorosłych
w pakietach medycznych Lux Med

Rehabilitacja pomaga dziecku, osobie dorosłej lub starszej zachować jak największą niezależność w codziennych czynnościach i umożliwia uczestnictwo w edukacji, pracy, rekreacji i znaczących rolach życiowych, takich jak dbanie o rodzinę.

Czyni to poprzez rozwiązywanie podstawowych problemów (takich jak ból) i poprawę sposobu funkcjonowania jednostki w życiu codziennym, wspierając ją w przezwyciężaniu trudności z myśleniem, widzeniem, słyszeniem, komunikowaniem się, jedzeniem lub poruszaniem się. Każdy może potrzebować rehabilitacji w pewnym momencie swojego życia, po urazie, operacji, chorobie lub chorobie, albo ponieważ jego funkcjonowanie pogorszyło się z wiekiem. Niektóre przykłady rehabilitacji obejmują: Ćwiczenia poprawiające mowę, język i komunikację osoby po urazie mózgu. Modyfikowanie środowiska domowego osoby starszej w celu poprawy jej bezpieczeństwa i niezależności w domu oraz zmniejszenia ryzyka upadków. Trening ćwiczeń i edukacja na temat zdrowego trybu życia dla osoby z chorobą serca. Wykonywanie, dopasowywanie i edukowanie osoby do użytkowania protezy po amputacji nogi. Techniki pozycjonowania i szynowania pomagające w gojeniu się skóry, zmniejszaniu obrzęku i przywracaniu ruchu po operacji oparzenia. Przepisywanie leków zmniejszających sztywność mięśni u dziecka z porażeniem mózgowym. Wsparcie psychologiczne dla osoby z depresją. Szkolenie w posługiwaniu się białą laską dla osoby z utratą wzroku. Rehabilitacja może zmniejszyć wpływ wielu schorzeń, w tym chorób (ostrych lub przewlekłych), schorzeń lub urazów. Może również uzupełniać inne interwencje zdrowotne, takie jak interwencje medyczne i chirurgiczne, pomagając osiągnąć najlepszy możliwy wynik. Na przykład rehabilitacja może pomóc w zmniejszeniu, zarządzaniu lub zapobieganiu powikłaniom związanym z wieloma schorzeniami, takimi jak uraz rdzenia kręgowego, udar lub złamanie. Rehabilitacja pomaga zminimalizować lub spowolnić powodujące niepełnosprawność skutki przewlekłych schorzeń, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory i cukrzyca, wyposażając ludzi w strategie samoleczenia i produkty wspomagające, których potrzebują, lub radząc sobie z bólem lub innymi powikłaniami. Rehabilitacja to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu. Może pomóc uniknąć kosztownej hospitalizacji, skrócić czas pobytu w szpitalu i zapobiec ponownemu przyjęciu. Rehabilitacja umożliwia również osobom uczestniczenie w edukacji i pracy zarobkowej, zachowanie niezależności w domu oraz minimalizację potrzeby wsparcia finansowego lub opiekuńczego.