Psycholog dla dorosłych
w pakietach medycznych Lux Med

Psycholog to przeszkolony specjalista w zakresie zdrowia psychicznego, który pomaga ludziom uczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Mogą pomóc ludziom żyjącym w określonych warunkach, takich jak depresja lub lęk, lub tym, którzy przechodzą przez trudny okres w życiu, na przykład w żałobie po stracie ukochanej osoby. Co robi psycholog? Psychologowie badają i pomagają leczyć procesy i zachowania poznawcze, emocjonalne i społeczne ludzi. Jednym z ich głównych celów jest ocena i zrozumienie myśli, emocji i zachowań klientów. Zajmują się tym poprzez: Identyfikowanie wzorców behawioralnych i emocjonalnych Diagnozowanie zaburzeń Dokonywanie skierowań Wymyślanie odpowiednich planów leczenia Psychologowie mogą pracować z klientami w prywatnej praktyce lub w innych miejscach, takich jak szkoły, szpitale, środowiskowe ośrodki zdrowia, więzienia, domy opieki lub ośrodki rehabilitacji. Psychologowie leczą problemy ze zdrowiem psychicznym, zapewniając poradnictwo i psychoterapię, znaną również jako terapia rozmowa. Jednak niektórzy skupiają się tylko na badaniach lub nauczaniu i nie pracują z pacjentami. W przeciwieństwie do psychiatrów, psychologowie nie są lekarzami. Oznacza to, że w większości stanów nie mogą wypisywać recept ani wykonywać zabiegów medycznych. Powody, dla których warto odwiedzić psychologa Istnieje wiele powodów, dla których warto skonsultować się z psychologiem. Powinieneś skontaktować się, jeśli odnosisz się do któregokolwiek z następujących znaków: Masz myśli, emocje lub zachowania, które wydają się być poza kontrolą i negatywnie wpływają na twoje relacje, pracę lub ogólne samopoczucie. Walczysz z problemami życiowymi, takimi jak choroba, śmierć bliskiej osoby, rozwód lub problemy w pracy. Używanie narkotyków lub alkoholu zakłóca twoje zdrowie, emocje, relacje lub obowiązki. Potrzebujesz bezstronnej i troskliwej osoby, która pomoże ci uporządkować swoje emocje.