Leczenie w aktualnie trudnej sytuacji

Reagując na powiększające się zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2, LUX MED wprowadził nowe rozwiązania w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi Pacjentów, zachowując bezpieczeństwo pracowników. W ofercie znajdują się formy konsultacji, takie jak: porada telemedyczna, konsultacje online, a także wizyta w placówce medycznej, która możliwa jest po wcześniejszym uzyskaniu takiego wskazania do wizyty stacjonarnej. To reakcja LUX MED na zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

W związku z zaleceniem instytucji zajmujących się koordynacją działań ograniczających skutki epidemii, w tym także Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, LUX MED wprowadził mechanizmy w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Rozwiązanie „Bezpieczna opieka, której potrzebujesz” rozszerza zakres konsultacji telemedycznych, które ograniczają ilość zagrożeń epidemiologicznych związanych z przemieszczaniem się i bezpośrednim kontaktem. Każdego dnia lekarze LUX MED udzielają blisko 20 tys. konsultacji telemedycznych.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa, wykonano szereg działań, by zagwarantować pełną ciągłość działań i świadczeń usług nie tylko dziś, ale też w trudnych nadchodzących miesiącach – mówi Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUX MED. Obowiązkiem jest tak zorganizować pracę, by nie narażać ludzi na ryzyko. Pacjenci są informowani o potrzebie korzystania z opcji zdalnych do weryfikacji stanu zdrowia i ustalenia z lekarzem najbardziej bezpiecznego sposobu realizacji. Zapewniamy bezpieczną opiekę, której pacjenci potrzebują – dodaje.

75% konsultacji medycznych w LUX MED pod koniec marca odbywało się poprzez porady telemedyczne. W czasie pracy zdalnej, lekarz może wystawić e-Receptę, zwolnienie lekarskie oraz skierowanie na badania. Ma też zapewniony dostęp do danych medycznych pacjenta. Pacjent natomiast ma możliwość skorzystania z konsultacji spośród wszystkich lekarzy danej specjalizacji z całego kraju, którzy gwarantują takie porady.

Obecnie 40% placówek ambulatoryjnych LUX MED nastawionych jest głównie na realizację porad telemedycznych. Liczba ta będzie stale dostosowywana do potrzeb pacjentów. Kolejni lekarze delegowani są do pracy w kanałach telemedycznych, a pracownicy z innych zespołów do telefonicznej i e-mailowej obsługi pacjentów. Nowy model pracy jest gwarancją, że nikt w tych trudnych czasach nie pozostanie bez odpowiedniej opieki – mówi Michał Rybak, Wiceprezes LUX MED ds. Operacyjnych.

Pacjenci, którzy mają za sobą poradę telemedyczną i otrzymali od lekarza skierowanie na wizytę w placówce medycznej, w pierwszej kolejności przechodzą obowiązkowy wywiad medyczny przed wejściem do centrum medycznego.

Celem wywiadu medycznego jest jak najszybsze zidentyfikowanie osób z grupy ryzyka i przekierowanie ich na odpowiednie dalsze badania. W centrach medycznych wydzielone zostały dwie drogi – dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i dla pozostałych chorych. Pracownicy w placówkach wyposażeni są w niezbędne środki ochrony osobistej i posiadają szczegółowe instrukcje postępowania – mówi Krzysztof Kurek, Członek Zarządu LUX MED odpowiedzialny za Pion Medyczny.

Aby zagwarantować najwygodniejszy dostęp do informacji (poza Portalem Pacjenta i aplikacją mobilną), uruchomiony został kolejny kanał kontaktu z grupą LUX MED. Eksperci udzielają informacji i odpowiadają na pytania e-mailowo pod adresem koronawirus@luxmed.pl 

oraz telefonicznie pod numerem 22 33 22 888.

Źródło: www.luxmed.pl