РЕГЛАМЕНТ КУПІВЛІ МЕДИЧНИХ ПАКЕТІВ LUX MED

доступних на сайті
за адресою: https://pakietymedyczne.pl
Товариства з обмеженою відповідальністю Командитного товариства «SOLT ZDROWIE»
15-688 Білосток, вул. Пшедзяльняна, 6Н
KRS 0000612442
NIP: 5242799937, REGON: 36421890.

§ 1. Загальні положення

 1. Регламент визначає:
  – правила користування Веб-сайтом,
  – порядок оформлення Замовлень на пропоновані Послуги,
  – умови внесення Клієнтом оплати за придбані Послуги,
  – право Клієнта відмовитися від Договору,
  – правила подання та розгляду скарг.
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю Командитне товариство «SOLT ZDROWIE» надає цей Регламент у форматі PDF, що дозволяє особам, які користуються Послугами, що їх надає Веб-сайт, записати його на довговічному носії на пристрої.
 3. Для використання Веб-сайту, в тому числі для перегляду доступних Послуг, необхідний термінальний пристрій з доступом до інтернету та веб-браузер, такий як Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera або Safari у поточній версії. Для використання деяких функцій Веб-сайту, а також для оформлення Замовлень, необхідний також активний обліковий запис електронної пошти (e-mail) та телефон.
 4. Розрахунки за операцію придбання Послуг здійснюються через Акціонерне товариство «PayU» банківським переказом та за допомогою платіжних карт відповідно до інформації, доступної на Веб-сайті.

§ 2. Словник понять

1. внесення оплати через систему онлайн-платежів на сайті https://pakietymedyczne.pl, та
2. медичні послуги, які Клієнт отримує за допомогою Веб-сайту;

§ 3. Обов’язки Клієнта

Клієнт зобов’язаний користуватися Послугами, які пропонує Постачальник послуг, відповідно до положень чинного законодавства на території Республіки Польща, положень Регламенту, а також не повинен розповсюджувати вміст, заборонений загальнозастосовними положеннями законодавства.

§ 4. Оформлення Замовлень

 1. Клієнт може оформляти Замовлення через Веб-сайт 7 днів на тиждень, 24 години на добу, незалежно від того, зареєструвався він чи ні.
 2. Для дистанційного укладення Договору купівлі-продажу Продукції перейдіть на веб-сайт www.pakietymedyczne.pl, потім виберіть Продукт i оформіть Замовлення, виконуючи подальші технічні дії на основі повідомлень або інформації, що відображаються Клієнту.
 3. Оформлення Замовлення означає пропозицію укладення Договору купівлі-продажу Продукції в розумінні Цивільного кодексу, яку Клієнт подає Постачальнику послуг.
 4. Замовлення вважається оформленим, якщо особа, яка має право оформити його, заповнила у ньому відповідно до інструкції всі поля, позначені як необхідні, та надіслала Замовлення до виконання відповідно до процедури, вказаної на веб-сайті, а також подала заяву про прийняття Регламенту.
 5. Після оформлення Замовлення Клієнт отримує на електронну пошту або за телефоном повідомлення, що є підтвердженням отримання Замовлення та містить підтвердження всіх важливих деталей Замовлення.
 6. Одночасно з отриманням Клієнтом Підтвердження прийняття Замовлення Постачальником послуг укладається Договір купівлі-продажу.
 7. Замовлення не буде оброблене у випадку:
  1) надання Клієнтом неправильних або неправдивих даних під час оформлення Замовлення,
  2)відсутності зв’язку з Клієнтом за номером телефону або адресою електронної пошти, вказаними в Замовленні,
  3) неправильного оформлення замовлення Клієнтом.
 8. Ціни на Продукцію наведені в польських злотих і є цінами брутто, тобто включають ПДВ.
 9. Клієнт має можливість внести оплату через веб-сайт PayU.
 10. Клієнт може розміщувати Замовлення на Послуги, доступні на Веб-сайті, 7 (сім) днів на тиждень та 24 (двадцять чотири) години на добу, за умови дотримання заборон або обмежень, що випливають із обов’язкових положень законодавства та технічних перерв.
 11. «SOLT ZDROWIE» не несе відповідальності за якість підключення до інтернету на момент укладання угод через Веб-сайт, а також за програмні помилки та інші дефекти термінального пристрою Клієнта.
 12. Для оформлення Замовлення:
  1) виберіть Медичний пакет, який є предметом Замовлення, а потім виконайте наступні кроки укладання угоди,
  2) впишіть дані в рахунок-фактуру, якщо вони відрізняються від даних для отримання Послуги Клієнтом (якщо для Клієнта має бути виставлений рахунок-фактура з ПДВ),
  3) виберіть спосіб оплати,
  4) натисніть кнопку «КУПУЮ З ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ОПЛАТИТИ».

§ 5. Договір та оплати

 1. Договір укладено терміном на 12 (дванадцять) місяців з Дати отримання повноважень на користування Послугами. Дострокове розірвання Договору вимагає від Клієнта сплати щомісячних платежів, передбачених Договором, та решти платежів до кінця 12-місячного періоду, на який був укладений Договір.
 2. Активація повноважень на користування Послугами починається з першого числа наступного місяця після здійснення першого щомісячного платежу за Послугу, за умови, що платіж буде зарахований до останнього робочого дня даного місяця.
 3. Сума до сплати за вибраний Медичний пакет відображається в підсумку Замовлення.
 4. Оплати за наступні щомісячні періоди нараховуються достроково, і Замовник повинен сплачувати їх до 20 числа кожного наступного місяця, що передує місяцю, в якому надається Послуга.
 5. Клієнт не може передавати свої права за Договором третій особі.

§ 6. Відмова від Договору

 1. Клієнт може відмовитися від дистанційно укладеного Договору купівлі-продажу без зазначення причини, подаючи відповідну заяву у письмовому вигляді протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати укладення Договору. Для виконання встановленого терміну достатньо надіслати відповідну заяву перед його закінченням за адресою Постачальника послуг: Пшедзяльняна, 6Н, 15-688 Білосток, або за адресою електронної пошти: biuro@pakietymedyczne.pl. Взірець форми для відмови відмова від Договору є Додатком до цього Регламенту. Клієнт може скористатися взірцем форми, але це не обов’язково.
 2. «SOLT ZDROWIE» гарантує, що впродовж 14 днів з дати фактичного отримання заяви про відмову поверне сплачену Клієнтом суму у повному розмірі банківським переказом на рахунок, з якого здійснено платіж, або на рахунок, вказаний Клієнтом у заяві про відмову від Договору. Однак, якщо на чіткий запит Клієнта надання Послуг розпочалося до закінчення терміну для відмови від Договору, Клієнту відшкодують суму, розраховану пропорційно обсягу послуг, які надає «SOLT ZDROWIE».

§ 7. Скарги

 1. Заявки, що містять запитання, пропозиції, інформацію про наявні проблеми з Веб-сайтом, Клієнт може передати одним з наступних способів:
  1) електронною поштою за адресою: biuro@ada
  2) за номером телефону: 85 85 00 138, що доступний у будні дні з 8:00 до 16:00.
 2. Скарги щодо обслуговування розглядаються впродовж 14 днів, скарги, що стосуються медичних питань – протягом 30 днів з дня отримання всіх даних, необхідних для розгляду скарги, Постачальником послуг за адресою: вул. Пшедзяльняна, 6Н, 15-688.
 3. Всі суперечки, пов’язані з послугами, які надає ТОВ «SOLT ZDROWIE» в рамках Веб-сайту, будуть вирішувати компетентні польські суди.
 4. Оплата за телефонні дзвінки дорівнює оплаті за звичайний телефонний дзвінок і відповідає тарифному пакету провайдера, яким користується клієнт.

§ 8. Кінцеві положення

 1. Зміни до Регламенту вносяться шляхом розміщення тексту на сайті www.pakietymedyczne.pl (включаючи завантаження у форматі PDF). Про зміни у Регламенті «SOLT ZDROWIE» повідомляє шляхом розміщення повідомлення на Веб-сайті та шляхом надсилання Клієнтам, які зв’язані Договором, на адресу електронної пошти інформації про зміну Регламенту (разом із вкладеним Регламентом у форматі PDF).
 2. Змінений Регламент набере чинності не менше ніж за 14 днів з дати повідомлення про зміну Регламенту, переданого відповідно до абз. 1 вище. Зміни в Регламенті не матимуть впливу на Замовлення, оформлені перед такими змінами, які вносяться на поточних умовах.
 3. Регламент набирає законної сили 01.06.2021 р.

Додаток № 1 до Регламенту купівлі медичних пакетів LUX MED,

доступних на веб-сайті за адресою www.pakietymedyczne.pl

Інформаційна клаузула ЗРЗД

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Зак. вісник UE L 119, с. 1), що далі іменується ЗРЗД, повідомляємо, що:

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю Командитне товариство «SOLT ZDROWIE» з місцезнаходженням у Білостоці на вул. Пшедзяльняна, 6Н, 15-688 Білосток, внесене у Реєстр підприємців Районного суду в Білостоці, ХІІ Господарський відділ Державного судового реєстру за номером KRS (ДСР): 0000612442, номер NIP: 5242799937, REGON: 36421890, тел. 85 85 00 138,
 2. У разі виникнення будь-яких запитань щодо Персональних даних або використання прав у сфері обробки даних, просимо надсилати інформацію за адресою email: biuro@pakietymedyczne.pl,
 3. персональні дані будуть оброблятися з метою:
  1) укладення та виконання укладеного з «SOLT ZDROWIE» договору купівлі-продажу – приєднання до послуг медичного обслуговування компанією LUX MED на підставі ст. 6 абз. 1 літ. «b» загального регламенту про захист персональних даних від 27 квітня 2016 р.
  2) прямого маркетингу продукції та власних послуг адміністратора, на підставі ст. 6 абз. 1 літ. «f», правовою базою для обробки даних є необхідність обробки для реалізації законних інтересів адміністратора; законним інтересом адміністратора є прямий маркетинг його послуг,
  3) пред’явлення претензій, пов’язаних з укладеним Договором, відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. «f», якщо це необхідно для цілей, що випливають із законних інтересів, які виконує адміністратор; законним інтересом адміністратора є можливість пред’явлення ним претензій,
 4. одержувачами ваших персональних даних будуть суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень. Крім цього, ваші дані можуть бути передані суб’єктам, які обробляють персональні дані, на вимогу адміністратора, в т.ч. постачальникам ІТ-послуг, суб’єктам, які обробляють дані з метою стягнення боргів,
 5. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом строку, визначеного законодавством, не довше, ніж до закінчення терміну дії претензій, пов’язаних з договором,
 6. Ви маєте право просити адміністратора отримати доступ до персональних даних, виправити їх, видалити чи обмежити опрацювання, маєте право на заперечення опрацювання даних, право на мобільність даних, право скасувати згоду у будь-який момент.
 7. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Управління захисту персональних даних,
 8. надання Ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для виконання Договору. Наслідком ненадання персональних даних буде неможливість укласти та виконати Договір, а отже, отримати медичні послуги.
 9. персональні дані не будуть передані в треті країни, не оброблятимуться автоматичним способом та не будуть профільовані.