Badania medycyny pracy – zmiany w realizacji

W związku z istniejącym stanem epidemii wraz z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz stanowiska Instytutu Medycyny Pracy, aby zadbać o Państwa bezpieczeństwo, wprowadziliśmy zmiany w realizacji badań Medycyny Pracy.

Kto obecnie może kierować się na badania?

Prosimy, aby na badania Medycyny Pracy kierować się tylko i wyłącznie w niezbędnych przypadkach.

Co się zmienia?

Po zgłoszeniu się na badania Medycyny Pracy, w pierwszej kolejności poproszeni zostaną Państwo o przejście procedury kwalifikacji do badań przed wejściem do placówki LUX MED.

Prosimy, aby na badania nie kierowali się Państwo, jeśli:

– w ciągu ostatnich 14 dni wrócili Państwo z zagranicy lub/i byli obecni w regionie, który objęty jest epidemią koronawirusa
– jeśli przebywają Państwo w kwarantannie lub mieli kontakt z osobami zarażonymi CoV-2
– w przypadku obecnych objawów infekcji dróg oddechowych – kaszel, katar, podwyższona temperatura, duszności, nadmierna potliwość, dreszcze, bóle mięśni, problemy z oddychaniem, osłabienie organizmu

Obecnie LUX MED zrezygnował z realizacji badań odpłatnych, które są konieczne do uzyskania zezwolenia na posiadanie broni, niezawodowego prawa jazdy, badania uczniów i studentów.
W związku z decyzjami lokalnych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy lub niewystarczającą ilością personelu medycznego, realizacja badań Medycyny Pracy w najbliższym czasie może być utrudniona w niektórych placówkach LUX MED oraz w placówkach współpracujących. Przed przybyciem do placówki współpracującej, prosimy o kontakt z infolinią LUX MED w celu wcześniejszego potwierdzenia możliwości wykonania badań.
Osoby, które są zagrożone zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, proszone są o przełożenie wizyty na późniejszy termin oraz stosowanie się do zaleceń pozostania w domu.

Źródło: www.luxmed.pl