Standardy dostępności

w placówkach LUX MED

Planowe wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu:

 • internisty • lekarza rodzinnego • pediatry

realizowane są w czasie do 24 godzin (z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:

 • ginekologa • chirurga

realizowane są w czasie do 48 godzin (do 2 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:

 • okulisty • ortopedy • laryngologa

oraz planowe badania:

 • RTG

realizowane są w czasie do 72 godzin (do 3 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt)

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:

 • kardiologa • pulmonologa • neurologa           • dermatologa

oraz planowe badania:

 • USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego)
 • mammografia

realizowane są w czasie do 120 godzin (do 5 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:

 • alergologa
 • chirurga naczyniowego
 • specjalisty chorób zakaźnych
 • diabetologa
 • endokrynologa
 • gastroenterologa
 • nefrologa
 • neurochirurga
 • onkologa
 • psychiatry
 • urologa

oraz planowe badania:

 • tomografia komputerowa • biopsje • densytometria     • EKG wysiłkowe

realizowane są w czasie do 168 godzin (do 7 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u specjalistów:

 • ginekologa endokrynologa
 • hematologa
 • hepatologa
 • psychologa
 • foniatry
 • stomatologa
 • lekarzy specjalności niewymienionych powyżej
 • konsultacje profesorskie

oraz planowe badania:

 • USG specjalistyczne (transrektalne, transwaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne)
 • rezonans magnetyczny
 • endoskopia przewodu pokarmowego

realizowane są w czasie do 240 godzin (do 10 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Dyżur urazowy w Warszawie w przypadku nagłych zachorowań dzienny dyżur chirurgiczno-ortopedyczny wraz ze standardową diagnostyką.

Pediatria – wizyta planowa u lekarza pediatry w przypadku dzieci chorych w przeciągu 24 godzin. W przypadku wizyty profilaktycznej do 3 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).

Planowe wizyty u:

 • chirurga dziecięcego • neurologa dziecięcego • okulisty dziecięcego
 • ortopedy dziecięcego

realizowane są bez skierowania w przeciągu 10 dni roboczych (z wyłączeniem niedziel i świąt).

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza pediatry LUX MED i będą realizowane również w przeciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).

Planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego. Oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia.

Pilna wizyta u lekarza internisty/lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry, podyktowana nagłym lub szybko postępującym pogorszeniem stanu zdrowia, realizowana jest do 12 godzin.

Pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z autorytetami w danej dziedzinie i/lub członkami Rady Naukowej. Pacjent informowany jest przez lekarza o nieprawidłowych wynikach badań.

Wizyta domowa jest realizowana w ciągu 6 godzin odchwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora.W przeciwnym razie zmiany są konsultowane z Pacjentem.
 
 
Standardy dostępności w placówkach współpracujących

Planowa wizyta u lekarzy pierwszego kontaktu:

 • Internisty
 • Lekarza rodzinnego
 • Pediatra

realizowana jest do 24 godzin (w dniach od poniedziałku do piątku).

 • Ginekolog
 • Chirurg
 • Okulista
 • Ortopeda
 • Laryngolog
 • RTG

realizowana jest do 72 godzin (3 dni roboczych).(od poniedziałku do piątku).

Planowa wizyta u lekarzy specjalistów oraz badań

 • Kardiolog
 • Dermatolog
 • Pulmonolog
 • USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego) • Neurolog
 • Mammografia

realizowana jest do 120 godzin (5 dni roboczych).(od poniedziałku do piątku).
 
Planowa wizyta u lekarzy specjalistów oraz planowe badania:

 • Alergolog
 • Chirurg naczyniowy
 • Specjalista chorób zakaźnych
 • Diabetolog
 • Endokrynolog
 • Gastroenterolog
 • Nefrolog
 • Neurochirurg
 • Onkolog
 • Psychiatra
 • Urolog
 • Tomografia Komputerowa
 • EKG wysiłkowe
 • Biopsje
 • Densytometria

realizowane są do 168 godzin (7 dni roboczych) (od poniedziałku do piątku).
 
Planowa wizyta u lekarzy specjalistów:

 • Ginekolog Endokrynolog
 • USG specjalistyczne (transrektalne, transvaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne)
 • Rezonans Magnetyczny
 • Endoskopia przewodu pokarmowego
 • Psycholog
 • Konsultacje profesorskie
 • Oraz wszelkie pozostałe specjalności

realizowana jest do 240 godzin (10 dni roboczych) (od poniedziałku do piątku).

W zależności od uwarunkowań lokalnych, okres oczekiwania na wizytę w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu, ale nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.