Pakiet stomatologiczny wariant I

9,90 zł/mies.

dla osób powyżej 18 r.ż.

zamów pakietpobierz zakres

Profilaktyka stomatologiczna

Zakres Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED przeglądu stomatologicznego tj. oceny stanuuzębienia przez Lekarza stomatologa przyjmującego wzakresie stomatologii zachowawczej, oraz zabiegów higieny jamy ustnej przez higienistkę stomatologiczną, i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1 łuk zębowy
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1/2 łuku zębowego
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 2 łuki zębowe
 • Instruktaż higieny jamy ustnej
 • Polerowanie zębów
 • Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ z 1 łuku zębowego
 • Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ ze wszystkich zębów
 • Usuwanie osadu – piaskowanie
 • Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową

Znieczulenia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne

Stomatologia zachowawcza

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza

oraz 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy 1 z niżej wymienionych usług wraz z materiałami:

 • Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Wypełnienie ubytku korony zęba
 • Wypełnienie glasjonomer na 3 powierzchniach standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych standardowym materiałem świtoutwardzalnym

Po wykorzystaniu limitu, na wyżej wymienione usługi Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 10% od cennika ww. placówek.

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Badanie żywotność zęba
 • Ćwiek okołomiazgowy
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa – licówka z kompozytu
 • Kosmetyczne pokrycie przebarwienia zębiny w zębach przednich – licówka z kompozytu
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Kauteryzacja brodawki dziąsłowej

Pedodoncja

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne kontrolne pedodontyczne
 • Wizyta adaptacyjna (dzieci) -stomatologia

oraz 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy 1 z niżej wymienionych usług wraz z materiałami:

 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni lecznicze
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2 powierzchniach
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2 powierzchniach lecznicze
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 3 powierzchniach
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 3 powierzchniach lecznicze

Po wykorzystaniu limitu, na wyżej wymienione usługi Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 10% od cennika ww. placówek.

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • Impregnacja zębiny – każdy ząb
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
 • Leczenie endodontyczne zęba mlecznego
 • Leczenie zgorzeli miazgi zęba mlecznego
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – 1 ząb

Chirurgia stomatologiczna

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna chirurga stomatologa

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego mlecznego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego mlecznego

Znieczulenia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne

Endodoncja

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Chemo-mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego
 • Udrożnienie kanału korzeniowego • Wypełnienie kanału korzeniowego • Usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego
 • Usunięcie złamanego narzędzia z kanału w mikroskopie zabiegowym
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie
 • Leczenie endodontyczne zęba trzonowego w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba trzonowego w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Specjalistyczna ocena tkanek w mikroskopie zabiegowym
 • Wizyta interwencyjna w leczeniu endodontycznym
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego w mikroskopie zabiegowym

Stomatologiczne badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej)

Usługa obejmuje wykonanie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na skierowanie Lekarza z ww. placówek, następujących usług:

 • RTG punktowe zdjęcie zęba

Gwarancja

Pacjentowi przysługuje 24. miesięczna gwarancja na ostateczne wypełnienia zachowawcze zastosowane w zębach stałych. Warunkiem jej uzyskania jest realizacja w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED wizyt kontrolnych co najmniej 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu, oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz fluoryzacja 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy, lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, przestrzeganie zaleceń Lekarza stomatologa, utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej wg zaleceń Lekarza stomatologa i/lub higienistki.

Uwaga: Gwarancji nie podlegają stany powstałe w wyniku: nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych i profilaktycznych, nieprzestrzegania zaleceń Lekarza stomatologa, urazów mechanicznych, nieszczęśliwych wypadków, braków zębowych w odcinkach bocznych (brak stref podparcia), starcia patologicznego (bruksizmu) lub innych zaburzeń czynnościowych narządu żucia, fizjologicznego zaniku kości i zmian w przyzębiu, współistniejących schorzeń ogólnych mających wpływ na układ stomatognatyczny (cukrzyca, osteoporoza, padaczka, przebyta radioterapia i chemioterapia), wypełnień traktowanych jako tymczasowe (np. założonych do czasu wykonania pracy protetycznej).
Pakiet Stomatologiczny Podstawowy nie obejmuje usług wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.