Pakiet stomatologiczny wariant III

49,90 zł/mies.

dla osób powyżej 18 r.ż.

zamów pakietpobierz zakres

Profilaktyka stomatologiczna

Zakres Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED przeglądu stomatologicznego tj. oceny stanuuzębienia przez Lekarza stomatologa przyjmującego wzakresie stomatologii zachowawczej, oraz zabiegów higieny jamy ustnej przez higienistkę stomatologiczną, i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1 łuk zębowy
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1/2 łuku zębowego
 • Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 2 łuki zębowe
 • Instruktaż higieny jamy ustnej
 • Polerowanie zębów
 • Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ z 1 łuku zębowego
 • Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ ze wszystkich zębów
 • Usuwanie osadu – piaskowanie
 • Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową

Znieczulenia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne

Stomatologia zachowawcza

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza

oraz 2 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy 1 z niżej wymienionych usług wraz z materiałami:

 • Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Wypełnienie ubytku korony zęba
 • Wypełnienie glasjonomer na 3 powierzchniach standardowym materiałem świtoutwardzalnym
 • Odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych standardowym materiałem świtoutwardzalnym

Po wykorzystaniu limitu, na wyżej wymienione usługi Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 15% od cennika ww. placówek.

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 15% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Badanie żywotność zęba
 • Ćwiek okołomiazgowy
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa – licówka z kompozytu
 • Kosmetyczne pokrycie przebarwienia zębiny w zębach przednich – licówka z kompozytu
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Kauteryzacja brodawki dziąsłowej

Pedodoncja

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne kontrolne pedodontyczne
 • Wizyta adaptacyjna (dzieci) -stomatologia

oraz 2 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy 1 z niżej wymienionych usług wraz z materiałami:

 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni lecznicze
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2 powierzchniach
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2 powierzchniach lecznicze
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 3 powierzchniach
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 3 powierzchniach lecznicze

Po wykorzystaniu limitu, na wyżej wymienione usługi Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 15% od cennika ww. placówek.

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • Impregnacja zębiny – każdy ząb
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
 • Leczenie endodontyczne zęba mlecznego
 • Leczenie zgorzeli miazgi zęba mlecznego
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – 1 ząb

Chirurgia stomatologiczna

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Konsultacja specjalistyczna chirurga stomatologa
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego mlecznego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego mlecznego

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 15% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Nacięcie ropnia zębopochodnego -włącznie z drenażem
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego z wstecznym wypełnieniem kanału
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
 • Wycięcie kaptura dziąsłowego w obrębie 1 zęba
 • Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, mucocele stomatologia
 • Założenie opatrunku chirurgicznego stomatologia
 • Płukanie suchego zębodołu + założenie leku
 • Pobranie wycinka w jamie ustnej • Plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka stomatologia
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Operacyjne usunięcie zęba skomplikowane chirurgicznie
 • Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego
 • Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego z doklejeniem zamka
 • Operacyjne usunięcie zęba częściowo zatrzymanego
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba
 • Reimplantacja zęba
 • Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie połowy szczęki – przygotowanie do protetyki
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego wyrostka zębodołowego
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki stomatologia • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Augmentacja zatoki szczękowej 1
 • Augmentacja zatoki szczękowej 2
 • Augmentacja zatoki szczękowej 3
 • Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia – pobranie
 • Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia – pobranie
 • Augmentacja kości 1
 • Augmentacja kości 2
 • Augmentacja kości 3
 • Zabieg wszczepiania Emdogain i Endobon
 • Zabieg płatowy z augmentacją preparatem Endobon
 • Zabieg płatowy z augmentacją preparatem Endobon i błoną Osseoguard
 • Zabieg płatowy z augmentacją preparatem Endobon i preparatem Emdogain
 • Regeneracja / Augmentacja zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem biomateriału • Szycie rany wargi
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów
 • Autogenny przeszczep kości do 3 zębodołów
 • Uzupełnienie zębodołu materiałem kościozastępczym bez kosztu materiału
 • Zabieg użycia fibryny bogatopłytkowej (PRP) w stomatologii
 • Membrana wraz z zastosowaniem • Membrana zastępująca tkankę łączną wraz z zastosowaniem • Membrana kolagenowa wraz z zastosowaniem
 • Membrana i-GEN lub siatka tytanowa wraz z zastosowaniem
 • Usunięcie membrany i-Gen
 • Kortykotomia -1 ząb

Endodoncja

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 15% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Chemo-mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego
 • Udrożnienie kanału korzeniowego
 • Wypełnienie kanału korzeniowego
 • Usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego
 • Usunięcie złamanego narzędzia z kanału w mikroskopie zabiegowym
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Leczenie endodontyczne zęba trzonowego w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba trzonowego w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Specjalistyczna ocena tkanek w mikroskopie zabiegowym
 • Wizyta interwencyjna w leczeniu endodontycznym
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego w mikroskopie
  zabiegowym

Periodontologia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 15% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej – ozonoterapia lekarz
 • Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 łuku • Kiretaż otwarty w obrębie 1 zęba • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą – ząb
 • Unieruchomienie zębów szyną z kompozytu – 1 ząb
 • Unieruchomienie zębów szyną z kompozytu z dodatkowymi wzmocnieniami – 1 ząb
 • ZabiegwszczepianiaBiomateriału1 • Zabieg wszczepiania Emdogain – 1 ząb
 • Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów
 • Założenie opatrunku periodontologicznego
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej – ozonoterapia
 • Zabieg wszczepianiaBiomateriału2 • Zabieg wszczepianiaBiomateriału3
 • Zabieg wszczepiania Emdogain 2 zęby
 • Zabieg wszczepiania Emdogain 3 zęby
 • Gingiwoplastyka – w obrębie 1 zęba
 • Gingiwoosteoplastyka – w obrębie 1 zęba
 • Periodontologia Szynowanie szczęki i żuchwy
 • Periodontologia Wydłużenie korony zęba 2-korzeniowego
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym etap I
 • Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym etap II
 • Periodontologia Wydłużenie korony zęba 1-korzeniowego
 • Periodontologia Sterowanie regeneracji kości
 • Periodontologia Przeszczep dziąsłowy – do 2 zębów
 • Laser biostymulacyjny stomatologiczny
 • Zabieg wszczepienia Nanobone -preparatu kościozastępczego
 • Test na nowotwór Vizilite plus • Root planning jeden łuk
 • Periodontologia Wydłużenie korony zęba (do 6 – ściu zębów)
 • Wykonanie testu na obecność patogenów wywołujących periodontitis / periimplantitis
 • Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 1 zęba
 • Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 2 zębów
 • Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 3 zębów
 • Periodontologia Tunelizacja
 • Opracowanie na piśmie planu i kosztów leczenia periodontologicznego
 • Kiretaż zwykły w obrębie 1 zęba Root planning 1/2 łuku
 • Periodontologia Flap ( 1 ząb)
 • Zabieg aparatem Vector periodontologiczny 2 łuki
 • Zabieg aparatem Vector periodontologiczny 1 łuk
 • Zabieg aparatem Vector protetyczny 2 łuki
 • Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 łuk
 • Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 ząb (1do 6 zębów)
 • Kiretaż otwarty następny ząb
 • Higienizacjaperiodontologiczna • Instruktaż periodontologiczny
 • Irygacja kieszonek przyzębnych
 • Kiretaż zamknięty furkacji korzenia zęba
 • Specjalistyczne czyszczenie powierzchni implantu- każdy nastepny implant
 • Specjalistyczne czyszczenie powierzchni implantu- pierwszy implant
 • Mechaniczne oczyszczenie płytki nazęb

Ortodoncja

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja ortodonty
 • Modele dla celów diagnostycznych lub planowania ortodonta
 • Konsultacja ortodonty z wyciskiem

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Aparat grubołukowy Bi-helix, Quad – helix
 • Aparat blokowy z modyfikacją
 • Aparat Derishwailera
 • Aparat ortodontyczny ruchomy
 • Aparat stały – zamknięty metalowy 1 łuk
 • Aparat Stochfischa
 • Jeden punkt aparatu metalowego przezroczystego
 • Jeden punkt aparatu metalowego stałego
 • Lip – bumper
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana łuku
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana śruby 1
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana śruby 2
 • Naprawa aparatu ortodontycznego pęknięcie płyty
 • Naprawa aparatu ortodontycznego dorobienie elementu drucianego
 • Płytka Nanca
 • Płytka przedsionkowa
 • Proca bródkowa
 • Przerzut podniebienny
 • Przerzut podniebienny NiTi
 • Retainer 1
 • Retainer 2
 • Retainer 3
 • Konsultacja ortodonty w przebiegu leczenia aparatem ruchomym
 • Konsultacja ortodonty w przebiegu leczenia aparatem stałym
 • Wyciąg zewnętrzny
 • Zdjęcie aparatu ortodontycznego stałego
 • Wizyta z procą bródkową
 • Wizyta ze szlifowaniem guzków
 • Analiza zgryzu i opracowanie planu leczenia
 • Aparat blokowy
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki porcelanowe
 • Jeden łuk aparatu stałego metalowego
 • Naprawa aparatu dorobienie 1 elementu
 • Naprawa aparatu dorobienie 2 elementów
 • Naprawa aparatu dorobienie 3 elementów
 • Wizyta z płytą przedsionkową
 • Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem ruchomym
 • Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym x 1
 • Wymiana zamka metalowego
 • Wymiana zamka porcelanowego • Łuk segmentowy 1/3
 • Łuk segmentowy 1/2
 • Wizyta kontrolna – aparat stały, zamki metalowe
 • Wizyta kontrolna – aparat stały, zamki kryształowe
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki kryształowe
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe
 • Aparat ruchomy – płyta Schwarza
 • Aparat stały – zamki estetyczne 1 łuk
 • Aparat Hyrax
 • Aparat pendulum
 • Aparat stały – zamki estetyczne część łuku 1
 • Aparat stały – zamki estetyczne część łuku 2
 • Aparat grubołukowy Bi-helix, Quad – helix I Etap
 • Aparat grubołukowy Bi-helix, Quad – helix II Etap
 • Aparat blokowy I Etap • Aparat blokowy II Etap
 • Aparat ruchomy – płyta Schwarza I Etap
 • Aparat ruchomy – płyta Schwarza II Etap
 • Aparat Hyrax I Etap • Aparat Hyrax II Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki kryształowe I Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki kryształowe II Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe I Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe II Etap
 • Naprawa aparatu ortodontycznego • Aparat pendulum I Etap
 • Aparat pendulum II Etap • Aparat Nance
 • Kontrola retencji
 • Stripping – pionowe szlifowanie zębów 1 ząb
 • Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej
 • Założenie wyciągu zewnątrzustnego
 • Wykonanie płytki retencyjnej
 • Założenie łuku retencyjnego – szczęka
 • Założenie łuku retencyjnego -żuchwa
 • Zdjęcie łuku retencyjnego
 • Aparat stały – zamki bezligaturowe metalowe 1 łuk
 • Aparat stały – zamki bezligaturowe estetyczne 1 łuk
 • Aparat TWIN – BLOCK
 • Aparat TWIN – BLOCK etap I • Aparat TWIN – BLOCK etap II
 • Wizyta kontrolna – aparat stały, zamki porcelanowe
 • Aparat Hassa
 • Utrzymywacz przestrzeni • Clear aligner wycisk
 • Clear aligner kontrola
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 1 łuku zamki ceramiczne
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2 łuków zamki ceramiczne
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 1 łuku zamki metalowe
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2 łuków zamki metalowe
 • Dodatkowyelementortodontyczny1
 • Dodatkowyelementortodontyczny2 • Dodatkowyelementortodontyczny3 • Wymiana zamka estetycznego
 • Płytka przedsionkowa – infant trainer
 • Aparat stały – zamki bezligaturowe Damona – estetyczne 1 łuk
 • Aparat stały – zamki bezligaturowe Damona – metalowe 1 łuk
 • Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym z zamkami bezligaturowymi Damona – 1 łuk
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe i kryształowe
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe i kryształowe I Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki metalowe i kryształowe II Etap
 • Aparat Multi – P
 • Aparat wieloczynnościowy Rotator trzonowców
 • Aparat Ekspander
 • Aparat TWIN – BLOCK ze śrubą -zmodyfikowany
 • Aparat TWIN – BLOCK ze śrubą -zmodyfikowany etap I
 • Aparat TWIN – BLOCK ze śrubą -zmodyfikowany etap II
 • Zawias Herbsta
 • Zawias Herbsta etap I
 • Zawias Herbsta etap II
 • Dystalizer Carriere
 • Rozklinowanie typu Guray / OBC • Aparat stały fragmentaryczny
 • Aparat stały – zamki językowe 2D 1 łuk
 • Wymiana zamka metalowego językowego 2D
 • Wizyta kontrolna – aparat stały, zamki językowe 2D jeden łuk
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 1 łuku zamki językowe 2D
 • Naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2 łuków zamki językowe 2D
 • Aparat MALU
 • Aparat grubołukowy – łuk podniebienny
 • Aparat grubołukowy – łuk językowy • Aparat stały 2×4 metalowy
 • Szyna akrylowa ortodontyczna • Korektor drugiej klasy
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki językowe indywidualne
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki językowe indywidualne Etap I
 • Wymiana łuku zamki językowe indywidualne
 • Wymiana zamka językowego indywidualnego
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki językowe indywidualne Etap II
 • Aparat System Benefit etap I • Aparat System Benefit etap II
 • Aparat ortodontyczny elastyczny • Zabieg separacji zębów
 • Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym częściowym
 • Przyklejenie zamka ortodonycznego metalowego
 • Przyklejenie zamka ortodonycznego kryształowego
 • Założenie łuku ortodontycznego
 • Aparat stały 2×4 estetyczny
 • Aparat stały 2×4 estetyczny I Etap
 • Aparat stały 2×4 estetyczny II Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki bezniklowe
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki bezniklowe I Etap
 • Jeden łuk aparatu stałego zamki bezniklowe II Etap
 • Retencja łuk retencyjny 1 ząb
 • Planowanie leczenia ortognatycznego
 • Płytkoproteza dziecięca
 • Płytkoproteza dziecięca I Etap
 • Płytkoproteza dziecięca II Etap
 • Aparat retencyjny zdejmowany wzmocniony stałym retainerem
 • Badanie łukiem twarzowym i osadzenie w artykulatorze
 • Badanie łukiem twarzowym i osadzenie w artykulatorze z badaniem MDI
 • Łuki operacyjne do zabiegu ortognatycznego
 • Maska dziąsłowa Gradia
 • Maska dziąsłowa Gradia I Etap
 • Maska dziąsłowa Gradia II Etap
 • Sprężyna Sandera
 • Sztuczny ząb
 • Szynoproteza
 • Trainer elastyczny
 • Wymiana ligatur
 • Zalecenie maski twarzowej

Stomatologia estetyczna

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Likwidacja diastemy – za każdy ząb
 • Wybielanie zęba metodą wewnętrzną – 1 zabieg
 • Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną – 1 łuk zębowy
 • Wybielanie zębów metodą zewnętrzną – zestaw dodatkowy
 • Wybielanie zębów metodą zewnętrzną – 1 strzykawka
 • Wybielanie zębów Laser – Smile 1 łuk
 • Wybielanie zębów Laser – Smile 2 łuki
 • Wybielanie zębów Laser – Smile uzupełnienie
 • Wybielanie zębów metodą zewnętrzną – 1 strzykawka higienistka
 • Wybielanie zębów metodą zewnętrzną – zestaw dodatkowy higienistka
 • Wybielanie zębów lampa Beyond 1 łuk zębowy
 • Wybielanie zębów lampa Beyond 2 łuki zębowe
 • Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną – 1 łuk zębowy za pomocą lampy LE

Protetyka

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi:

 • Konsultacja specjalistyczna protetyczna
 • Modele dla celów diagnostycznych lub planowania lekarz

oraz 6 razy w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy niżej wymienioną usługę wraz z materiałami:

 • MOCK UP 1 punkt

Po wykorzystaniu limitu, na wyżej wymienioną usługę Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 10% od cennika ww. placówek.
Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Proteza całkowita z metalowym podniebieniem
 • Korekta zgryzu
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met.
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany
 • Wkład koronowo-korzeniowy z metalu, ceramiki, szkła -standardowy
 • Korona tymczasowa metodą pośrednią
 • Korona lana pełnometalowa
 • Korona lana ze złota przedtrzonowiec
 • Korona porcelanowa na metalu bez stopnia
 • Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec
 • Licówka porcelanowa
 • Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY
 • Korona teleskopowa galwaniczna , złota
 • Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej
 • Wymiana wkładki Rhein -1 element
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów
 • Proteza całkowita w szczęce • Proteza całkowita w żuchwie
 • Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku
 • Proteza szkieletowa
 • Proteza overdenture na zatrzasku ze złota
 • Naprawa protezy – 1 element
 • Podścielenie protezy bezpośrednie • Podścielenie protezy pośrednie
 • Zdjęcie korony protetycznej -1 element
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów
 • Korona porcelanowa na złocie trzonowiec
 • Korona porcelanowa na złocie w odcinku przednim
 • Korona lana ze złota trzonowiec
 • Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim
 • Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY
 • Cementowanie korony protetycznej
 • Cementowanie mostu
 • Proteza częściowa osiadająca -1 punkt
 • Ustalenie zwarcia przy pomocy artykulatora
 • Wycisk czynnościowy za pomocą łyżki indywidualnej
 • Wkład koronowo – korzeniowy pełnoceramiczny
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met. I Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met. II Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany I Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany II Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota I Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota II Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany I Etap
 • Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany II Etap
 • Korona lana pełnometalowa I Etap • Korona lana pełnometalowa II Etap
 • Korona lana ze złota przedtrzonowiec I Etap
 • Korona lana ze złota przedtrzonowiec II Etap
 • Korona lana ze złota trzonowiec • I Etap
 • Korona lana ze złota trzonowiec II Etap
 • Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim I Etap
 • Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim II Etap
 • Korona porcelanowa na metalu bez stopnia I Etap
 • Korona porcelanowa na metalu bez stopnia II Etap
 • Korona porcelanowa na galwanie I Etap
 • Korona porcelanowa na galwanie II Etap
 • Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec I Etap
 • Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec II Etap
 • Korona porcelanowa na złocie trzonowiec I Etap
 • Korona porcelanowa na złocie trzonowiec II Etap
 • Korona porcelanowa na złocie w odcinku przednim I Etap
 • Korona porcelanowa na złocie w odcinku przednim II Etap
 • Licówka porcelanowa I Etap
 • Licówka porcelanowa II Etap
 • Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY I Etap
 • Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY II Etap
 • Korona teleskopowa galwaniczna, złota I Etap
 • Korona teleskopowa galwaniczna, złota II Etap
 • Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej I Etap
 • Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej II Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów I Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów II Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów I Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów II Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów I Etap
 • Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów II Etap
 • Proteza całkowita w szczęce I Etap
 • Proteza całkowita w szczęce II Etap
 • Proteza całkowita w żuchwie I Etap
 • Proteza całkowita w żuchwie II Etap
 • Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku I etap
 • Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku II etap
 • Proteza szkieletowa I Etap
 • Proteza szkieletowa II Etap
 • WAX UP
 • WAX UP INTERDENT
 • Wkład koronowo – korzeniowy pełnoceramiczny I Etap
 • Wkład koronowo – korzeniowy pełnoceramiczny II Etap
 • Most adhezyjny – 1 punkt
 • Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest
 • Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest I Etap
 • Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest II Etap
 • Zatrzask Rhein 1 element
 • Zatrzask Bredent 1 element
 • Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym
 • Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym I Etap
 • Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym II Etap
 • Korona teleskopowa metalowa • Korona teleskopowa metalowa I Etap
 • Korona teleskopowa metalowa • II Etap
 • Licówka porcelanowa boczna • Licówka porcelanowa boczna I Etap
 • Licówka porcelanowa boczna • II Etap
 • Proteza overdenture na zatrzasku ze złota I Etap
 • Proteza overdenture na zatrzasku ze złota II Etap
 • Maska dziąsłowa Gradia
 • Maska dziąsłowa Gradia I Etap • Maska dziąsłowa Gradia II Etap
 • Kontrola i korekta ustawienia zębów w wosku
 • Kontrola i korekta metalu protezy szkieletowej
 • Szynoproteza
 • Wkład koronowy metalowy ONLAY INLAY OVERLAY
 • Wkład koronowy ze złota • Wkłady kulowe
 • Szyna ochronna sport
 • Szyna ochronna sport kolor
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap I
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap II
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap I
 • Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap II
 • Wzmocnienie protezy łukiem • Wzmocnienie protezy siatką stalową
 • Wzmocnienie protezy siatką pozłacaną
 • Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap I
 • Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap II
 • Zamek ASC
 • Badanie łukiem twarzowym i osadzenie w artykulatorze
 • Mikroproteza akrylowa
 • MOCK UP 1 łuk
 • Wizualizacja efektu leczenia protetycznego na modelu
 • Wymiana teflonu
 • Korona kompozytowa pełna
 • Korona kompozytowa na włóknie szklanym
 • Korona pełnoceramiczna na cyrkonie
 • Korona pełnoceramiczna na cyrkonie I Etap
 • Korona pełnoceramiczna na cyrkonie II Etap
 • Maryland uzupełnienie brakującego zęba – akryl
 • Maryland uzupełnienie brakującego zęba – kompozyt
 • Korona pełnoceramiczna
 • Korona pełnoceramiczna I Etap
 • Korona pełnoceramiczna II Etap
 • Deprogramator wg Koisa
 • Indywidualizacja pracy protetycznej 1 element
 • Korona tymczasowa metodą bezpośrednią
 • Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych
 • Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych I Etap
 • Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych II Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu I Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu II Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem I Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem II Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem I Etap
 • Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem II Etap
 • Korona porcelanowa na galwanie • Korona porcelanowa na metalu frezowana
 • Korona porcelanowa na metalu frezowana I Etap
 • Korona porcelanowa na metalu frezowana II Etap
 • Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa
 • Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa I Etap
 • Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa II Etap
 • Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaleniowa
 • Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaleniowa I Etap
 • Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaleniowa II Etap
 • Łyżka indywidualna do wycisku elementów precyzyjnych
 • Podścielenie protezy materiałem elastycznym
 • Protetyka – Korona SCULPTURE
 • Proteza tymczasowa po implantacji 1 punkt
 • Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CADCAM
 • Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CADCAM I Etap
 • Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CADCAM II Etap
 • Wkład z włókna szklanego
 • Zamknięcie kanału śruby w koronie na implancie

Implantologia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Konsultacja specjalistyczna implantologiczna
 • Szablon chirurgiczny na podstawie CT i skanów łuków zębowych
 • Szyna implantologiczna – szablon

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 10% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałam:

 • Szyna implantologiczna z pozycjonerami tytanowymi
 • Odsłonięcie implantu ze śrubą gojącą 1 punkt
 • Założenie implantu mikro
 • Założenie implantu Astra
 • Założenie implantu Straumann
 • Usunięcie implantu mikro
 • Założenie implantu Astra i wspornika jednoetapowo
 • Założenie implantu BEGO
 • Usunięcie implantu stałego
 • Założenie implantu Dentium
 • Założenie implantu Neodent
 • Założenie implantu Straumann SL Actve
 • Założenie implantu Osstem Narrow Ridge MS RBM
 • Założenie implantu Osstem TS2
 • Założenie implantu Osstem TS3
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active
 • Szablon do Computer Guided Surgery
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent etap I
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent etap II
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active etap I
 • System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active etap II
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent etap I
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent etap II
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active eatap I
 • System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active etap II
 • Zamknięcie kanału śruby w koronie na implancie
 • Belka tytanowa na 6-ciu implantach
 • Belka cerkonowa na implantach 4 – 5 implantów
 • Belka cerkonowa na implantach 4 – 5 implantów I Etap
 • Belka cerkonowa na implantach 4 – 5 implantów II Etap
 • Belka cerkonowa na implantach 6 – 8 implantów
 • Belka cerkonowa na implantach 6 – 8 implantów I Etap
 • Belka cerkonowa na implantach 6 – 8 implantów II Etap
 • Lokator na implancie
 • Korona porcelanowa na implancie dwustrukturowa na stali
 • Korona porcelanowa na implancie dwustrukturowa na stali I Etap
 • Korona porcelanowa na implancie dwustrukturowa na stali II Etap
 • Most porcelanowy na implantach 1 łuk
 • Most porcelanowy na implantach 1 łuk I Etap
 • Most porcelanowy na implantach 1 łuk II Etap
 • Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk
 • Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk I Etap
 • Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk II Etap
 • Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt
 • Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt I Etap
 • Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt II Etap
 • Korona tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez technika
 • Korona tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez lekarza
 • Renowacja mostu akrylowego Toronto na implantach wymiana akrylu
 • Proteza na 4 implantach na lokatorach
 • Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap I
 • Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap II
 • Proteza na 4 implantach na belce
 • Proteza na 4 implantach na belceEtap I
 • Proteza na 4 implantach na belce Etap II
 • Proteza na 2 implantach na belce
 • Proteza na 2 implantach na belce I Etap
 • Proteza na 2 implantach na belce II Etap
 • Proteza na 2 implantach na lokatorach
 • Proteza na 2 implantach na lokatorach I Etap
 • Proteza na 2 implantach na lokatorach II Etap
 • Założenie O-ring Osstem 1 szt
 • Korona na implancie cr- co -przęsło w moście
 • Korona na implancie cr- co -przęsło w moście I Etap
 • Korona na implancie cr- co -przęsło w moście II Etap
 • Wymiana matrycy przy implancie • Abutment hybrydowy
 • Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa
 • Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa I Etap
 • Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa II Etap
 • Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście
 • Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście I Etap
 • Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście II Etap

Biostomatologia

Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i obejmuje następujące usługi wraz z materiałami:

 • Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza
 • Badanie śliny za pomocą testu Saliva-Check Buffer (GC)
 • Kontrola płytki nazębnej – Tri Plaque ID Gel (GC)

Ponadto Pacjentowi przysługuje rabat 15% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz z materiałami:

 • Badanie poziomu bakterii Streptococcus mutans w ślinie za pomocą Saliva-Check Mutans (GC)
 • Test molekularno-biologiczny do oznaczania patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCR – PET standard (MIP PHARMA)
 • Test molekularno-biologiczny do oznaczania patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCR – PET plus (MIP PHARMA)
 • Test molekularno-biologiczny do oznaczania patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCR – PET deluxe (MIP PHARMA)
 • Infiltracja próchnicy – ICON (DMG)
 • Minimalnie inwazyjna terapia próchnicy z wykorzystaniem technologii szklanej hybrydy – EQUIA FORTE
 • Zastosowanie bioaktywnego substytutu zębiny – Biodentine (Septodont)
 • Biorekonstrukcja utraconych tkanek zęba z zastosowaniem materiału ACTIVA (Pulpdent)
 • Rekonstrukcja utraconych tkanek zęba z wykorzystaniem BPA-free Gaenial
 • Miejscowe stosowanie MI VARNISH (GC) uwalniającego biodostępny wapń, fosforan i fluor
 • Terapia podtrzymująca z wykorzystaniem biodostępnego wapnia, fosforanu i fluoru – GC MI Paste Plus
 • Remineralizacja szkliwa preparatem Tooth Mousse higienistka
 • Remineralizacja szkliwa preparatem Tooth Mousse lekarz

Stomatologiczne badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej)

Usługa obejmuje wykonanie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na skierowanie Lekarza z ww. placówek, następujących usług:

 • RTG punktowe zdjęcie zęba
 • Pantomogram

Gwarancja

Pacjentowi przysługuje 24. miesięczna gwarancja na ostateczne wypełnienia zachowawcze zastosowane w zębach stałych. Warunkiem jej uzyskania jest realizacja w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED wizyt kontrolnych co najmniej 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu, oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz fluoryzacja 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania Umowy, lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, przestrzeganie zaleceń Lekarza stomatologa, utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej wg zaleceń Lekarza stomatologa i/lub higienistki.

Uwaga: Gwarancji nie podlegają stany powstałe w wyniku: nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych i profilaktycznych, nieprzestrzegania zaleceń Lekarza stomatologa, urazów mechanicznych, nieszczęśliwych wypadków, braków zębowych w odcinkach bocznych (brak stref podparcia), starcia patologicznego (bruksizmu) lub innych zaburzeń czynnościowych narządu żucia, fizjologicznego zaniku kości i zmian w przyzębiu, współistniejących schorzeń ogólnych mających wpływ na układ stomatognatyczny (cukrzyca, osteoporoza, padaczka, przebyta radioterapia i chemioterapia), wypełnień traktowanych jako tymczasowe (np. założonych do czasu wykonania pracy protetycznej).
Pakiet Stomatologiczny Kompleksowy nie obejmuje usług wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.