Najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpoczyna się opieka medyczna w ramach abonamentu?

Aktywacja pakietu medycznego następuję od 1 dnia kolejnego miesiąca. Należy pamiętać, aby
dokonać zakupu do 25 dnia danego m-ca. W przypadku pakietów zakupionych pomiędzy 26 a 31
dniem m-ca aktywacja pakietu nastąpi w drugim kolejnym miesiącu.

Jakie placówki medyczne są dostępne?

Lista placówek Lux Med oraz placówek współpracujących znajduje się TUTAJ. 
Posiadając pakiet medyczny, można korzystać z placówek na terenie całego kraju.

Jakie są różnice między pakietami medycznymi?

Im droższy pakiet, tym szerszy jest jego zakres usług medycznych, badań, zabiegów, a także jest większa ilość specjalistów. Zapraszamy do skorzystania z naszych porównywarek pakietów.
Porównywarka ogólna: TUTAJ
Porównywarka szczegółowa: TUTAJ

Czy cena pakietu medycznego partnerskiego lub rodzinnego oznacza cenę za cały pakiet czy za jedną osobę?

Przedstawione ceny są cenami za cały pakiet, w skład którego wchodzą wszystkie osoby korzystające. Tak więc np. cena 148zł/mies. za pakiet medyczny rodzinny rozszerzony jest pełną miesięczną kwotą za pakiet, z którego korzysta rodzina.

Na jaki czas zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Czy w ofercie są indywidualne pakiety medyczne dla dziecka?

Pakiety indywiduale są skierowane tylko do osób powyżej 18 r.ż. Dziecko może korzystać z pakietu partnerskiego lub rodzinnego, w którym musi być minimum jedna osoba dorosła.

Ile osób może korzystać z pakietu rodzinnego?

W skład pakietu rodzinnego może wejść jedna lub dwie osoby dorosłe (małżeństwo/partnerzy) oraz ich dzieci do 25 r.ż. (bez limitu).

Czy można zgłosić nowego członka rodziny do wybranego pakietu lub dokonać zmiany osoby objętej opieką?

Jest możliwe zgłoszenie w pakiecie partnerskim/rodzinnym kolejnego członka rodziny.
Zmiana członka rodziny który jest objęty opieką – partner / małżonek jest także możliwa na pisemny wniosek Klienta. Zmiana taka nie może być przeprowadzana częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana taka wchodzi w życie z kolejnym miesiącem, jeżeli zgłoszenie zmiany przez klienta nastąpiło do 25 dnia bieżącego miesiąca.

Czy klient możne dokonać zmiany pakietu, który wybrał przy zawieraniu umowy?

Zmiana obecnego pakietu z którego korzysta pacjent jest możliwa na wyższy pakiet za pośrednictwem złożenia klienta. Zmiana wchodzi w życie z kolejnym pełnym miesiącem, jeżeli zgłoszenie zmiany nastąpiło do 25 dnia bieżącego miesiąca. W takim przypadku należy zawrzeć aneks do umowy. Zmiana obecnego zakresu wyższego na niższy, droższego na tańszy i mniejszy zakresowo jest możliwa jednorazowo w trakcie 12-miesięcznego trwania umowy.

Jak długo czeka się na wizytę lub badanie?

Czas oczekiwania na wizyty/badania opisany jest w Standardach dostępności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi TUTAJ. 

Kto może zostać objęty prywatną opieką medyczną?

Opieką może zostać objęta każda osoba w wieku 18 – 64 lat.  W pakietach partnerskim/rodzinnym także dziecko w wieku do 25 roku życia.

Jakie dokumenty są wymagane przy wizycie lekarskiej?

Podczas wizyty lekarskiej pacjent jest poproszony o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

Co to jest „Portal Pacjenta” LUX MED?

Portal Pacjenta jest nowoczesną platformą internetową przygotowaną dla Pacjentów posiadających pakiet opieki medycznej LUX MED. Portal posiada bardzo dużą funkcjonalność, pacjent może dokonać rezerwacji wizyty oraz sprawdzić wyniki badań.  

W jaki sposób można uzyskać dane do logowania na Portalu Pacjenta?

Pacjent może założyć dostęp do I stopnia poprzez stronę https://portalpacjenta.luxmed.pl, kolejny i szerszy dostęp pacjent otrzymuje w placówce po podpisaniu regulaminu.

Jak aktywować konto w Portalu Pacjenta LUX MED?

Krok 1 – pierwszy poziomu aktywacji konta (uprawnia do umówienia i odwołania 5 wizyt w
placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych wizyt oraz ich odwołania)
można uzyskać on-line wybierając w zakładce e-rezerwacja link „załóż konto”. System poprosi o
wprowadzenie danych – imienia i nazwiska, pesel, numeru telefonu komórkowego. UWAGA!
wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi podanymi podczas zakupu pakietu medycznego . Po
wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „załóż”.
Krok 2 – drugi poziom – pełna aktywacja konta (uprawnia do umawiania i odwoływania wizyt w
placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych i odbytych wizyt z okresu
ostatniego roku w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu wystawionych skierowań, które
nie mają przypisanego terminu wizyty placówkach Grupy LUX MED, korzystania z nowych
funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w systemie e-rezerwacji) W tym celu należy osobiście
zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.
W przypadku problemów z logowaniem lub utraty hasła, należy skontaktować się z Infolinią LUX
MED: 22 33 22 888 (z telefonów komórkowych) lub osobiście zgłosić do dowolnego stanowiska
recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

Korzystałem/am już wcześniej z prywatnej opieki medycznej Lux Med. Czy mając Pakiet Medyczny mogę korzystać z tego samego konta na Portalu Pacjenta?

Tak, w przypadku istnienia już wcześniej założonego konta a Portalu Pacjenta, można z niego korzystać posiadając Pakiet Medyczny. Logowanie odbywa się na te same dane, a na koncie jest dostęp do historii badań.

Jak mogę umówić się na wizytę lekarską w przychodniach LUX MED?

Poprzez ogólnopolską Infolinię 22/33-22-888 we wszystkich przychodniach LUX MED na terenie całej Polski oraz Portal Pacjenta, który dostępny jest na stronie www.luxmed.pl

Jak mogę umówić się na wizytę lekarską w przychodniach współpracujących?

Wykaz dostępnych przychodni w danej lokalizacji dostępny jest na „Portalu Pacjenta” w zakładce „Placówki”.

Czy w ramach swojego pakietu mogę korzystać za granicą?

Nie. Pakiety Grupy LUX MED uprawniają do korzystania z opieki medycznej wyłącznie na terenie Polski. Wyjątkiem jest Pakiet Premium zawierający ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (dotyczy tylko nagłych przypadków).

Jak korzystać z usług w placówce?

Przyjdź do placówki 10-15 minut przed umówioną wizytą i potwierdź ją: odpowiadając „TAK” na SMS (dostaniesz go 15 minut przed wizytą).
Pamiętaj o przygotowaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem (możesz być poproszony o okazanie go w gabinecie).
W placówkach partnerskich Grupy LUX MED możesz być poproszony dodatkowo o okazanie Karty Pacjenta (plastikowej) lub e-Karty Pacjenta (w wersji elektronicznej na swoim urządzeniu mobilnym lub wydrukowanej), którą znajdziesz na Portalu Pacjenta.

Jak zamówić receptę?

W ramach kontynuacji leczenia u lekarza LUX MED możesz zamówić receptę za pośrednictwem:

  • Portalu Pacjenta w zakładce Recepty – Zamów receptę,
  • Infolinii 22 33 22 888,
  • Recepcji.

Po wypisaniu recepty otrzymasz SMS z informacją o wystawieniu recepty przez lekarza.
Możliwość zamawiania recept dotyczy leków, które wcześniej już były przepisane przez lekarza LUX MED.

Ile dzieci można zgłosić w pakiecie rodzinnym?

Ilość dzieci w pakiecie rodzinnym jest nieograniczona.

Czy do pakietu rodzinnego mogę dołączyć np. brata lub siostrę?

Nie – Pakiet Rodzinny to Mąż/Żona lub Partner/Partnerka oraz dzieci pozostające pod ich opieką.

Czy wynik badania cytologicznego jest dostępny na Portalu Pacjenta?

Nie. Prawo Polskie zabrania przedstawiania tego wyniku w formie elektronicznej..

Na jakich warunkach członek rodziny lub inna osoba, która nie jest opiekunem prawnym dziecka, może przyjść z nim na wizytę?

Pacjenci do 18 roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego. Wzór upoważnienia można pobrać z  naszej strony www.luxmed.pl z zakładki Niezbędnik – Wzory dokumentów.

Jeśli u danego lekarza specjalisty będę na wizycie np. w Warszawie, a potem z różnych powodów np. w Krakowie, to czy powinienem poprosić o wydruk mojej dokumentacji medycznej i zabrać ją ze sobą?

Nie ma takiej potrzeby, przychodnie własne LUX MED są połączone jednym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej i dane wprowadzane np. w gabinecie w Warszawie są widoczne np. w gabinecie w Krakowie lub w jakiejkolwiek innej przychodni LUX MED.

W jaki sposób przychodnia współpracująca np. w Ełku będzie wiedziała że jestem Pacjentem LUX MED. i jaki mam zakres pakietu medycznego?

Identyfikacja pacjenta LUX MED i weryfikacja jego zakresu pakietu medycznego w przychodniach współpracujących odbywa się on-line. Przychodnie w ciągu około 20-30 sekund mogą sprawdzić czy dana osoba jest pacjentem LUX MED j jaki ma zakres pakietu medycznego.

Gdzie u Państwa możemy zasięgnąć opinii na temat wiedzy i kompetencji danego lekarza?

Nie udzielamy takich informacji – ocena pracy lekarza przez pacjentów ma zawsze charakter subiektywny i bardzo często jest radykalnie różna w zależności od indywidualnej opinii danego pacjenta.

W jaki sposób można kupić Pakiet Medyczny?

Zakup pakietu jest możliwy online za pośrednictwem naszej strony www.pakietymedyczne.pl

W jaki sposób zawierana jest umowa indywidualna?

Umowy indywidualne zawierane są elektronicznie za pośrednictwem strony
www.pakietymedyczne.pl . Wyrażenie zgody na zakup pakietu medycznego jest równoznaczne z
zawarciem umowy. Na wskazany adres-email wysyłane są wszystkie informacje związane z umową
oraz dokonaniem pierwszej płatności za wybrany okres płatności (miesięczny, kwartalny, półroczny,
roczny).

W jaki sposób mogę dokonać opłaty za pakiet medyczny?

Płatności dokonywane są szybkim i bezpiecznym przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem
platformy PayU lub na konto wskazane w wiadomości potwierdzającej zamówienie i wysłane na
Państwa adres mailowy tuż po zawarciu umowy.

W jaki sposób mogę dokonać opłaty kolejnej raty za pakiet medyczny?

15 każdego miesiąca na adres mailowy Klient otrzymuje wiadomość i przypomnienie na temat
kolejnej wpłaty.

Czy podczas wizyty w palcówce medycznej powinienem mieć dokument tożsamości?

Tak. Korzystanie z usług jest możliwe po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem w recepcji
przychodni bezpośrednio przed wizytą.

Czy w ramach pakietu indywidualnego można korzystać z placówek współpracujących?

Tak, Pacjenci zyskują dostęp do placówek współpracujących na terenie całej Polski. Lista wszystkich
placówek dostępna jest na naszej stronie.

Nie jestem w stanie otrzymać gwarantowanego umową terminu wizyty do specjalisty - co dalej?

W przypadku braku dostępności świadczenia w terminach wskazanych w Standardach Dostępności w
placówkach własnych LUX MED i placówkach współpracujących Klient nabywa prawo do skorzystania
z Refundacji. Ustalenie prawa do refundacji będzie odbywało się po uprzednim skontaktowaniu się
Klienta z infolinią LUX MED, w celu dokonania weryfikacji dostępności usług. Dodatkowe informacje
znajdą Państwo w Regulaminie Refundacji zamieszczonym na naszej stronie
www.pakietymedyczne.pl

W jaki sposób można rozwiązać umowę?

Umowę można rozwiązać, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. W tym
celu prosimy o przesłanie wypowiedzenia umowy sygnowanego własnoręcznym podpisem na adres
korespondencyjny lub e-mail.