Sprawdź w umowie i/lub korespondencji mailowej, czy został on zakupiony w naszej firmie Solt Zdrowie p. z o.o. Sp. k. przez www.pakietymedyczne.pl

Jeśli pakiet został zakupiony w naszej firmie – skontaktuj się z nami

Jeśli pakiet nie został zakupiony w naszej firmie – skontaktuj się z LuxMedem